Danskundervisning

Kvinde fejer trappe

Dansk er vigtigt på det danske arbejdsmarked

I Rengøringsbranchen mærker vi et større og større ønske fra vores kunder om at der er vigtigt at rengøringsassistenterne er gode til at tale og forstå dansk. 

Anden etnisk baggrund end dansk

For at stå så godt som muligt på det danske arbejdsmarked opfordre vi både nuværende og mulige kommende medarbejdere, med en anden etnisk baggrund end dansk, til at prioritere at lære det danske sprog så godt som muligt. 
Det er vigtigt at rengøringsassistenterne kan så godt dansk, at de kan snakke med vores kunderne så rengøringen kan foregå så problemfri som muligt. Mange af de steder PR Rengøring gør rent, foregår rengøringen i morgentimerne eller midt på dagen. Derfor møder vores rengøringsassistenter kunderne, og derfor er det vigtigt at kunne dansk.  

Der er mange forskellige tilbud om dansk undervisning rundt om i landet. 3F har lavet en oversigt over mulighederne for at blive bedre til dansk. På 3F's hjemmeside kan du finde folderen: Ønsker du at blive bedre til dansk? Den forklarer, hvilke muligheder der er for at blive bedre til dansk. 

Du kan også læse mere om arbejdsmarkedsrettet dansk ved Lærdansk