Kontakt

Thomas Studsgård, direktør
Kvikren Herning
Tlf. 2232 7600
ts@kvikren.dk

Administration

Serviceledere

Bestyrelsen